Tag Archives: ağza boşalma

yatacak yer yok kuzeninle yat

1 Nov

slm ben izmirden osman benim hikayem de söyle kuzenlerimin cesmede yazlıga gittik o gun diğer dayımlar ve teyzemlerde geldi cok kalabalıktık bütün yakın akrabalarımız oradaydı bizimkiler hepsi alkollüydü geriye dönemedik ve herkes o gece orada kalacaktı. yatacak yerin kısıtlı oldugundan ben ise kuzenim selimin yatagında beraber yatacaktım ve gece oldu herkes yattı biz birer sigara daha içip yattık hemen. aradan bir saat gecti ama ben bir türlü uyuyamıyordum selim de uyumuoomus ama ben onu uyuoo die bilirdum o da beni. uyumaya calışırken birden eli kalcama geldi bende uyuyordur die bişi demedim sonra oksamaya başladı benimde cok hoşuma gitmeye başladıı buu bende yavas yavas onun penisini oksuoodun ve bu onu baştan cıkarmaya yetti birden beni yüz üstü yatırdı ve kuru ve acayip kalıp olan penisini göt deliğime dayadıı birden yüklendi ve ben cıldırmak üzereydim acı ve zevk ikisi bir aradaydıı resmen ama mükkemeldi ben sonra dönüp rahat kaysın die penisini yalamaya başladım ve agzıma boşaldı 1 posta yeter mi die sordum hatır dedi ve o daracık göt deliğime kalın penisini tamamiyle soktu cok zevkliydi bana 1,2,3 posta kadar attı selimin yaşı 18 benim ise 17 beni güselce siktikten sona kalcalarımı yalarken teyzemin oylu uyanmış geldi ve bizi o halde gördü biz cok korkmuş ve utanmıştık kii oda hani bana diyene kadar tekrar yakalan mamak için sahile indik ve dayımın oglu selim ile teyzemin oglu hasan beni mükemmel sikti artık hemen hemen hergün beni sikiolar gögüslerim bile sarkmaya başladı daracık göt deliğim artık bi cukura dönüştü ama bence hala mükemmel :d:d

tahrik etti beni

23 Sep

Ben Kaan ista nbuldan 23 yaş ı nda yakı ş ı klı biriyim hik ayem yaklaş ı k 9 yı l ö nce geç ti yeni ergenlik dö nemlerimde ablamla ar amda sadece 1 yaş var o ş unda 24 yaş ı nda adı seda aynı tuğ ba eki nciye ben ziyor vucut hatları nı hayal edin artı k olay Anka rada en bü yü k ablamı n evinde geç iyor a blam iş inden dol ayı ablam ankarada yanlı z yaş ı yordu ve ben ve be nim bera ber olduğ um ablam seda aynı evdeyiz ü ç ü mü z kalı yoruz ailemiz farklı ş ehirde yaş ı yordu bü yü k ablam yanlı z kal ması n diye ikimizi bu ablamı n yanı na gö nderdiler, seda ve ben sabah okula gidiyorduk ben orta2ye seda orta3 e gidiyorduk, sabah okul bittikten sonra beraber eve dö nü yoruz ben ateri oynuyor ablam ise evde ders falan yapı yor ö yle takı lyordu, bü yü k ablam ise bazen iş te nö betç i kalı yor bazende akş am geç geliyordu, yine ö yle bir gü n biz ok uldan geldik ben he men ate rinin baş ı na geç tim tvye bağ ladı m ve tvnin ö nü nde ateri oynuyordum , ablam seda ise duş a gireceğ ini sö yledi ve gitti, o zamanlar bende acayip cinsel isteklilik oluyordu, ama ablamla olabileceğ i aklı mı n ucundan bile geç miyordu, o zaman dergileri okur kendimi yeni yeni keş fetmeye baş lamı ş tı m, hiç kendi vucudumdan baş ka birinin vucudunu ö zellikle kadı n vucudu ve organı gö rmemiş tim, ablam duş a gideceğ ini sö yldeğ inde aklı m baş ı mdan gitti, aletim ç ok sertleş miş ti, ablamı gö rmek istiyordum ama nası l , neyse ç ı kar aklı ndan bö yle biş eyi dedim kendi kendime ve ateri oynamaya devam ettim,, birden odanı n kapı sı aç ı ldı ve ablam elinde duş a girerkenki kı yafetleri, saç ları ı slak, vucudu kurulanmş ve ç ı rı lç ı plak titriyordu, ne oldu niye bö yle geldin dediğ imde ya ü ş ü dü m ş urda ı sı nı p giyineyim dedi, iyide dedim niye giyinip ı sı nmı yorsun dedim , tamm yaa giyincem iş te dedi tmm ç abuk giyin bö yle durma karş ı mda dedim , (ö yle dedim ama gö zlerimi alamı yordum, daha yeni bü yü meye baş lamı ş gö ğ ü sleri, daracı k amcı ğ ı , tertemiz dolgun ç ikolata tenli gö tü beni delirtmiş sikimi kazı k gibi yapmı ş tı ) ve oyuna dö ndü m , ama gö z ucuyla onu sü zü yordum, oda bana bakı yordu ben ona bakı yormuyum diye, sonra ben dayanamadı m tekrar dedim giyinsene ne duruyorsun dedim , o birden yerinden kalktı kı yafetleri bı raktı , yanı ma geldi , ben yerde oturuyordum tvnin karş ı sı nda bunun amı kafamı n hizası na geldi baş ı mda dikildi dilimi ç ı karsam amı na değ ecek ve eğ ildi senin canı n biş i istemiyormu dedi ben ne diyorsun dedim ve birden elini aletime attı iş te bunun gibi dedi sikim zaten kazı k gibiydi ö yle olduğ unu gö rü nce rahatladı ve dudakları ma yapı ş tı bnede hiç tereddü tsü z ö pmeye devamettim ve deliler gibi seviş meye baş ladı k, gö ğ ü slerini yalı yor ucnu ı sı rı yordum, oda eliyle benimkini okş uyor inliyordu, ben eğ dim kafası nı soktum ağ zı na ve deli gibi yalı yordu, sanki yı lları n orospusu karş ı mdaydı sadece orta3 giden birisi neler yapı yordu, belliki daha ö nce yapmı ş , ve ben bu sefer onun amı nı yalamaya baş ladı m, ama amı daracı k olduğ u iç in dudakları kapatı yor du daha hiç sikilmemiş tazecik, ellerimle amı nı n dudakları nı yana ayı rı yor ö yle dilimi atabiliyordum ancak o ise zevkten deliriyordu, suları ağ zı mı dolduruyordu, sü perdi, ben geç tim amı na sü rttü yordum , ve yavaş yavaş sokacakken, birden bağ ı rdı dur yapma ne yapı yorsun bakireyim ben , yarı n evlencem, ailemize ne deriz, ya biş i olmaz dedim, yok dedi ama seni sikmek istiyorum dedim, yok olmaz sadece bö yle seviş erek tatmin olalı m dedi, ben olmaz iç ine girmek istiyorm dedim, o zaman gö tü nden sikecem seni dedim, yok orası acı r orası hiç olmaz dedi, dirensede ben ters ç evirip altı ma aldı m, deliğ ini ı slatı p yalayı p yavaş yavaş sok maya baş ladı m, ama bu bağ rı yor yapma  yap ma diye inliyordu, ve ben az az sok arken birden kafası girdi ve aniden kö kü ne kadar soktum ablam ç ı ğ lı k attı yapma acı yor ç ı kar diye ama ben dinle miyor gidip gelmeye devam ediyordum, ve artı k oda ç ı kar demekten vazgeç ti ve zevk almaya baş ladı , ohh ahhh sok sokkk ç ı karmadan sokkk demeye baş ladı , ben ö yle gidp gelirken geliyorm dedim, ve aletimi ç ı karı m ağ zı na ve yü zü ne boş aldı m, o da ağ zı ndakileri yutup , yü zü ndekileride elleriyle ağ zı na gö tü rdü hepsini yuttu, biraz dinlenip konuş tuk, bana beni ç ok istedğ ini sö yledi ama nası l yapcağ ı nı bilmediğ ini sö yledi, ve ben uuyrken hep gelip benim ale timi yalayı p uyancağ ı mı anlayı nca bı rakı yormuş sikimi bende diyordum nası l bukadar ii alet yalı yor bu kaltak diye , sonra bu iliş kimiz lise sona kadar devam etti hemen hemen hergü n sikiyordum, ve iş in en gü zel yanı aynı odada kalı yorduk geceleri karı koca gibi yan yana yatı yor sikiyordum doyası ya ablamı . bu arada lise bittikten 1 sene sonra evlendi, evlenmeden ö nce ablamı kı zlı ğ ı nı da bozduğ mu onun amı nı nası l sikip karı m yaptı ğ ı mı anlatacam, ş uan benim en yakı n arkadaş ı m hakanla evli ve gayet mutlu, fakat onlar mutlu ben mutsuz ç ü nkü evlendikten sonra hiç siktirmedi bana kendini,,,,Ş uan da bende biseksuel olarak takı lı yorum,, sikmek ve sikilmek ç ok hoş uma gidiyor size ablamı n kocası en yakı n arkadaş ı m hakanı n benim gö tü mü nası l siktiğ ini anlatacam ilerleyen gü nlerde ( ben ablamı n bekaretini aldı m hakanla evlendi, hakan benim bekaretimi aldı , ) biri benim siktğ imden habersiz , diğ eri beni siktiğ inden habersiz,